iBeacon.IO 推動全香港一齊好運 〝搖一搖〞

今個農曆新年,港鐵廣告同你一齊慶賀新禧!迎春接福第一站嚟到港鐵銅鑼灣站下層月台! 見到我哋嘅新春猴子記得立即拎起手機〝搖一搖〞,睇吓你猴年好運指數有幾高! 由2月3日起到港鐵銅鑼灣站及九龍塘站指定廣告區域,開啟藍芽及WeChat ,點撃〝發現〞,簡單搖動手機進入「好運〝搖一搖〞」,成功搖取〝猴年行大運〞即有機會獲得賀年現金券! 記得緊貼 MTR advertising [...]